Alkoholitutkimussäätiö

In English

Alkoholitutkimussäätiö

Vuonna 1950 perustetun Alkoholitutkimussäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea sellaista tieteellistä tutkimusta, jonka kohteena on alkoholin käyttö yleensä sekä alkoholi yksilön ja yhteiskunnan ongelmana. Raittiustutkimus ja alkoholitutkimukseen liittyvä huumausainetutkimus kuuluvat myös säätiön toiminnan piiriin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja suorittaa tai tarpeellista asiantuntija-apua käyttäen suorituttaa mainittua tutkimustyötä. Lisäksi säätiö jakaa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa apurahoja rahapeliongelmien tutkimukseen.

Lisätietoa apurahojen hakemisesta

Säätiön toiminta on monitieteistä

Säätiö on monitieteinen, ja sen toiminnan piiriin kuuluvat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet, biologiset tieteet sekä lääketieteen eri alueet. Säätiö saa rahoituksensa pääosin valtionapuna. Lisäksi Alko Oy tukee säätiötä. Säätiö on tutkimuksellisesti autonominen ja sen hallituksen jäsenet valitsee sosiaali- ja terveysministeriö, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Alko Oy.

Säätiö toimii läheisessä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Päihteet ja riippuvuudet -yksikön kanssa. Säätiö rahoittaa ensisijaisesti muualla kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tehtävää akateemista tutkimusta.

Alkoholitutkimussäätiön tietosuojaseloste